T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yozgat İl Halk Kütüphanesi

Hakkımızda

Kuruluş ve Tarihçe 

"Milletin Umumi Kütüphanesi"
Yozgat İl Halk Kütüphanesi ilk olarak 1923‘ de hizmete geçmiştir. 1934 yılında kabul edilen " Basma Yazı ve Resimleri Derleme " yasasına göre derleme almaya başlamıştır. 1991 yılından itibaren, İl Kültür Merkezi binası içerisinde 1090 metrekare ve toplam 3 katta faaliyetlerine devam etmektedir.

Amaç
Halk kütüphaneleri : cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.
Bu işlevlerinin yanı sıra Halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır.

Görevlerimiz
Yürürlülükteki mevzuatlar çerçevesinde ;
· Ülke içinde yayınlanmış tüm yayınları derlemek ve gerekli teknik işlemlerini yaparak kütüphane içinde okuyucunun hizmetine sunmak,
· Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,
· Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,
· Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,
· İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,
· Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,
· İlçe ve Şube Halk Kütüphanelerindeki Teknik Çalışma Raporlarını hazırlamak,
· İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesine yardımcı olarak bu bilgileri Kültür Müdürlüğü ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ ne iletmek,
· İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin tüm teknik işlemlerinin yapılmasında gerekli olurların alınmasını sağlamak ve bu kütüphanelere yardımcı olmak.

Koleksiyon
Kütüphanemiz 80.015 cilt kitap ve süreli yayından oluşan koleksiyonu ile okuyucularına hizmet vermektedir

Binamız
Meydan yerinde kültür merkezi 2.3.ve 4. katlarından oluşmaktadır..

2. Kat Ödünç verme, Çocuk Böülümü ve İnternet Erişim Merkezi 3. Kat Müracaat ve Yönetim bölümü,

4. Süreli Yayınlar bölümü